Kancelaria Radców Prawnych

Jakubisiak & Pałtynowicz

Praktyka

Kancelaria od początku swojej działalności specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Obsługujemy naszych Klientów w pełnym zakresie pomocy prawnej związanej z prowadzoną przez nich działalnością, jak i świadczymy usługi prawne przy realizacji jednostkowych projektów lub transakcji.

Prawo ubezpieczeniowe

Dziedzina, w której specjalizujemy się od początku działania Kancelarii. Pracujemy zarówno przy tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczeń, jak i przy ich wykonywaniu na etapie postępowania likwidacyjnego, a także w przypadku sporu w postępowaniu sądowym. Oferujemy swoje usługi również pośrednikom ubezpieczeniowym (agentom i brokerom).

Postępowania sporne

Kancelaria prowadzi obecnie, w imieniu swoich klientów, kilka tysięcy postępowa sądowych, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego. Dysponujemy narzędziami informatycznymi umożliwiającymi bieżące raportowanie Klientowi w zakresie liczby i etapu procesowego poszczególnych spraw.

Prawo spółek

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek kapitałowych i osobowych. Ponadto oferujemy swoje usługi przy obsłudze prawnej transakcji połączenia, przejęcia, czy przekształcenia spółek. Uczestniczyliśmy w wielu transakcjach sprzedaży udziałów, akcji , przedsiębiorstw lub ich części. Wykonujemy audyty prawne (due diligance).

Nieruchomości

Prowadzimy praktykę w zakresie pełnej obsługi prawnej procesu sprzedaży lub nabycia nieruchomości. Wykonujemy audyt stanu prawnego nieruchomości, uczestniczymy w negocjacjach stron, tworzymy wszelkiego rodzaju umowy i porozumienia, organizujemy obsługę notarialną. Posiadamy szczególne doświadczenie w obsłudze prawnej procesu nabycia nieruchomości obciążonych hipoteką i objętych egzekucją.

Prawo Pracy

Wykonujemy swoje usługi dla podmiotów zatrudniających po kilkuset pracowników. Uczestniczymy w tworzeniu wewnętrznych regulacji z zakresu prawa praca szukając optymalnego rozwiązania dla naszych Klientów. W przypadku spraw spornych reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym.

Marcin Jakubisiak

Radca prawny Marcin Jakubisiak (1969), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w 1997 r. uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego, od 1998r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Warszawie. W latach 1993-1994 pracował w Oddziale Okręgowym PZU S.A w Warszawie, w latach 1994-1996 specjalista ds. prawnych w Centrali TUiR WARTA SA., w latach 1996-1998 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor S.A.

W 1998 r. współtworzył kancelarię prawną "Jakubisiak i Pałtynowicz" specjalizującą się w obsłudze spółek kapitałowych i prawie ubezpieczeń majątkowych.

Marek Pałtynowicz

Radca prawny Marek Pałtynowicz, (1971), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik m.in Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 1998 r. współtworzył kancelarię prawną "Jakubisiak i Pałtynowicz" specjalizującą się w obsłudze spółek kapitałowych i prawie ubezpieczeń majątkowych. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego m.in

  • "Spółka cicha wczoraj i dziś"
  • "Termin połączenia się spółek prawa handlowego"
  • "Konstrukcja prawna roszczenia o odsetki w prawie polskim"
  • "Umowa ramowa w obrocie gospodarczym"
  • "Outsourcing w aspekcie praktycznym"
  • "Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu"
  • "Warrant - instrument giełdy towarowej i domu składowego"

Współautor komentarza do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Powrót na górę